Rechtsgebieden

Ik heb in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

-Asiel- en Vluchtelingenrecht

-Vreemdelingenrecht

Op grond van deze registratie ben ik verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van deze Nederlandse Orde van Advocaten 10 opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Lidmaatschappen

Er vinden in het asiel- en vreemdelingenrecht voortdurend veranderingen plaats. Om mijn kennis op peil te houden volg ik diverse cursussen en ben ik lid van:

  • Werkgroep Rechtsbijstand aan Vluchtelingen (WRV) van VluchtelingenWerk
  • Specialistenvereniging Migratierecht Advocaten (SVMA)
  • Vereniging Asieladvocaten & –Juristen Nederland (VAJN)

Ik ben verplicht om jaarlijks de nodige opleidingspunten te behalen door het volgen van cursussen, die erkend zijn door de Nederlandse Orde van Advocaten.
Daarnaast ben ik verplicht om ieder jaar deel te nemen aan een kwaliteitstoets (zoals intervisie of intercollegiaal overleg).

Kosten

Ik sta ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand.
Cliënten die onder de door de Raad vastgestelde inkomensgrens vallen (zie www.rechtsbijstand.nl) komen in aanmerking voor gefinancierde rechtshulp.
Zij dienen dan wel een eigen bijdrage te betalen, die afhankelijk is van de hoogte van het inkomen.
Dit geldt in principe niet voor asielzaken en voor cliënten die in detentie zitten.

Cliënten die boven deze inkomensgrens vallen betalen een uurtarief van € 150,- exclusief BTW.
In geval van financiële nood kan een lager uurtarief worden afgesproken.